Зарегистрироваться на вебинар
×
  • +38 (044) 22 11 307, 38 (067) 572 00 85, +38 (067) 572 00 91

Документы и комментарии

(коментар до листа Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16)

Дуже корисне роз’яснення від Мінсоцполітики, яке відповідає на запитання: як оплачувати період відрядження держслужбовця? Проблема полягає в такому.

автор:Яна Клиженко
(комментарий к письму Минсоцполитики от 08.11.2016 г. № 1584/13/84-16)

Очень полезное разъяснение от Минсоцполитики, которое отвечает на вопрос: как оплачивать период командировки госслужащего? Проблема состоит в следующем.

автор:Яна Клыженко

Працює без року тиждень: як оплатити дні відрядження

(коментар до листа Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1537/13/84-16)

Оплата праці відрядженого працівника Перш ніж перейти безпосередньо до питань, розглянутих в листі, освіжимо в пам’яті, як оплачують дні роботи у відрядженні. Роботу працівника, направленого у відрядження, оплачують відповідно до ч. 4 ст. 121 КЗпП. Так, оплату праці відрядженого працівника здійснюють згідно з трудовим або колективним договором, але не нижче середнього заробітку. Тому для оплати праці працівника у відрядженні алгоритм дій бухгалтера є таким.

автор:Катерина Скрипкіна

Работает без году неделю: как оплатить дни командировки

(комментарий к письму Минсоцполитики от 08.11.2016 г. № 1537/13/84-16)

Оплата труда командированного работника Прежде чем перейти непосредственно к вопросам, рассмотренным в письме, освежим в памяти, как оплачивают дни работы в командировке. Труд работника, направленного в командировку, оплачивают в соответствии с ч. 4 ст. 121 КЗоТ. Так, оплату труда командированного производят согласно трудовому или коллективному договору, но не ниже среднего заработка. Поэтому для оплаты труда работника в командировке алгоритм действий бухгалтера следующий.

автор:Екатерина Скрипкина

Працівника відсторонили... Лікарняний оплачувати?

(коментар до листа ФТВП від 27.09.2016 р. № 5.2-32-1675)

Порядок нарахування і виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності завжди викликає безліч запитань у роботодавців. Лист, який ми розглядаємо сьогодні, відповідає на запитання: чи підлягають оплаті листки непрацездатності, які відкриті в період відсторонення працівника від роботи?

автор:Яна Клиженко

Работника отстранили… Больничный оплачивать?

(комментарий к письму ФВПТ от 27.09.2016 г. № 5.2-32-1675)

Порядок начисления и выплаты пособия по временной нетрудоспособности всегда вызывает множество вопросов у работодателей. Письмо, которое мы рассматриваем сегодня, отвечает на вопрос: подлежат ли оплате листки нетрудоспособности, которые открыты в период отстранения работника от работы?

автор:Яна Клыженко

Оплачуйте правильно тимчасову непрацездатність працівника: ФТВП поспішає на допомогу

(коментар до листа ФТВП від 31.05.2016 р. № 5.2-32-880)

ФТВП видав чергову порцію корисних роз’яснень щодо порядку розрахунку лікарняних і декретних. У листі, що коментується, надано відповіді на декілька актуальних запитань. Розглянемо їх по черзі.

автор:Катерина Скрипкіна

Оплачивайте правильно временную нетрудоспособность работника: ФВПТ спешит на помощь

(комментарий к письму ФВПТ от 31.05.2016 г. № 5.2-32-880)

ФВПТ выдал очередную порцию полезных разъяснений относительно порядка расчета больничных и декретных. В комментируемом письме приведены ответы на несколько актуальных вопросов. Рассмотрим их по порядку.

автор:Екатерина Скрипкина

Добровільно-примусова участь прибиральника в ремонті

(коментар до листа Мінсоцполітики від 14.09.2016 р. № 13517/0/14-16/13)

Друга частина листа Мінсоцполітики присвячена можливості залучати прибиральника службових приміщень до ремонтних робіт.

автор:Яна Клиженко

Добровольно-принудительное участие уборщика в ремонте

(комментарий к письму Минсоцполитики от 14.09.2016 г. № 13517/0/14-16/13)

Вторая часть письма Минсоцполитики посвящена возможности привлекать уборщика служебных помещений к ремонтным работам.

автор:Яна Клыженко

Страницы