• +38 (044) 22 11 307, +38 (067) 571 01 21, +38 (050) 339 17 09

Заполняем документы

Заповнюємо оновлений протокол засідання комісії із соціального страхування

автор:Катерина Скрипкіна

Заполняем обновленный протокол заседания комиссии по социальному страхованию

автор:Екатерина Скрипкина

Звільнення за угодою сторін — документальне оформлення

автор:Ігор Биць

Увольнение по соглашению сторон — документальное оформление

автор:Игорь Быць

Документуємо залучення до роботи у святковий день — 14.10.2017 р. (День захисника України)

автор:Яна Ярошенко

Документируем привлечение к работе в праздничный день — 14.10.2017 г. (День защитника Украины)

автор:Яна Ярошенко

Правильний старт: оформляємо наказ про прийняття на роботу

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу, та подання спеціального Повідом­лення про прийняття працівника на роботу до податкової. До цього роботодавців зобов’язує ч. 3 ст. 24 КЗпП. Як бачит­е, якщо трудовий договір не було укладено окремо у письмовій формі, то наказ про прийняття на роботу фактично виконує функцію такого трудового договору.

автор:Яна Ярошенко

Правильный старт: оформляем приказ о приеме на работу

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформ­ленного приказом или распоряжением собственника либо уполномоченного им органа, и подачи специального Уведомления о приеме работника на работу в налоговую. К этому работодателей обязывает ч. 3 ст. 24 КЗоТ. Как видите, если трудовой договор не был заключен отдельно в письменной форме, то приказ о приеме на работу фактически выполняет функцию такого трудового договора.

автор:Яна Ярошенко

Відпустка для догляду за дитиною до 3 (6) років: надаємо, перериваємо, припиняємо — документально оформляємо

автор:Яна Ярошенко

Отпуск для ухода за ребенком до 3 (6) лет: предоставляем, прерываем, прекращаем — документально оформляем

автор:Яна Ярошенко

Страницы