Зарегистрироваться на вебинар
×
  • +38 (044) 22 11 307, 38 (067) 572 00 85, +38 (067) 572 00 91

Заполняем документы

Випробування при прийнятті на роботу: пакет основних документів

Строк випробування — це певний період часу, протягом якого роботодавець (власник або уповноважений ним орган) перевіряє працівника щодо придатності до виконання ним конкретної роботи, а працівник, зі свого боку, придивляється до запропонованих йому умов і колективу. Ключові моменти, що стосуються цього аспекту трудових відносин, розглянуто на с. 41. Порядок документального оформлення прийняття працівника на роботу зі строком випробування такий.

автор:Ігор Биць

Испытание при приеме на работу: пакет основных документов

Испытательный срок — это определенный период времени, в течение которого работодатель (собственник или уполномоченный им орган) проверяет работника на предмет пригодности к выполнению им конкретной работы, а работник, со своей стороны, присматривается к предложенным ему условиям и коллективу. Ключевые моменты, касающиеся этого аспекта трудовых отношений, рассмотрены на с. 41.

автор:Игорь Быць

Звільнення за власним бажанням з поважних причин: нюанси заповнення кадрової документації

автор:Ігор Биць

Увольнение по собственному желанию по уважительным причинам: нюансы заполнения кадровой документации

автор:Игорь Быць

Контракт: порядок заповнення трудової книжки

Умову про укладення контракту вказують у трудовій книжці (див. рис. 1 на с. 39). Пунктом 24 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою КМУ від 19.03.1994 р. № 170 (далі — Положення № 170)

автор:Ігор Биць

Контракт: порядок заполнения трудовой книжки

Условие о заключении контракта указывают в трудовой книжке . Пунктом 24 Положения о порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников, утвержденного постановлением КМУ от 19.03.1994 г. № 170 (далее — Положение № 170)

автор:Игорь Быць

Документування резерву відпусток

Бухгалтерська довідка: як оформити Створювати резерв відпусток зобов’язані всі підприємства, крім бюджетних установ. З процедурою його розрахунку ви вже знайомі (див. «ЗКС», № 11/2016, с. 30). Водночас на практиці виникають питання щодо документального оформлення операцій з «відпускними» резервами. Як це зробити, розповімо далі.

автор:Влада Карпова

Документирование резерва отпусков

Бухгалтерская справка: как оформить Создавать резерв отпусков обязаны все предприятия, кроме бюджетных учреждений. С процедурой его расчета вы уже знакомы (см. «ЗКД», № 11/2016, с. 30). Вместе с тем на практике возникают вопросы по документальному оформлению операций с «отпускными» резервами. Как это сделать, мы расскажем далее.

автор:Влада Карпова

Документуємо перенесення щорічної відпустки на інший період

автор:Яна Клиженко

Документируем перенос ежегодного отпуска на другой период

автор:Яна Клыженко

Страницы