Зарегистрироваться на вебинар
×
  • +38 (044) 22 11 307, 38 (067) 572 00 85, +38 (067) 572 00 91

Обратная связь

Медсестра на курсах, які тривають більше місяця: як довго платити добові?

Старша медична сестра ДНЗ направлена на курси підвищення кваліфікації на базі Центру післядипломної освіти медичних та фармацевтичних спеціалістів, які тривали більше місяця. Чи дійсно добові слід платити лише за один місяць?

автор:Ольга Гаращук

Медсестра на курсах, продолжающихся больше месяца: как долго платить суточные?

Старшая медицинская сестра ДУЗ направлена на курсы повышения квалификации на базе Центра последипломного образования медицинских и фармацевтических специалистов, которые продолжались больше месяца. Действительно ли суточные следует платить только за один месяц?

автор:Ольга Гаращук

Листок непрацездатності працівник надав після дати звільнення: чи потрібно нараховувати ЄСВ на лікарняні?

Чи потрібно нараховувати та сплачувати ЄСВ у випадку, коли листок непрацездатності (ЛН) надано до підприємства, установи, організації після дати звільнення працівника? При цьому бувають випадки, коли ми нараховуємо оплату за такими ЛН як за дні перебування у трудових відносинах (наприклад, працівник хворів з 7 по 18 травня 2016 року; 18 травня його звільнено, а 19 травня він надав на підприємство ЛН), так і за дні хвороби, що припадають на період після дати звільнення.

автор:Анжеліка Роговець

Листок нетрудоспособности работник предоставил после даты увольнения: нужно ли начислять ЕСВ на больничные?

Нужно ли начислять и уплачивать ЕСВ в случае, когда листок нетрудоспособности (ЛН) предоставлен на предприятие, в учреждение, организацию после даты увольнения работника? При этом бывают случаи, когда мы начисляем оплату по таким ЛН как за дни пребывания в трудовых отношениях (например, работник болел с 7 по 18 мая 2016 года; 18 мая он уволен, а 19 мая он предоставил на предприятие ЛН), так и за дни болезни, которые приходятся на период после даты увольнения.

автор:Анжелика Роговец

Розрахунок вихідної допомоги: працівник відпрацював менше 2 місяців

Працівник працював з 14 жовтня по 15 листопада 2016 року. При звільненні ми маємо нарахувати йому вихідну допомогу (звільняємо у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

автор:Оксана Гузенко

Расчет выходного пособия: работник отработал менее 2 месяцев

Работник работал с 14 октября по 15 ноября 2016 года. При увольнении мы должны начислить ему выходное пособие (увольняем в связи с восстановлением на роботе работника, который раньше выполнял эту работу (п. 6 ч. 1 ст. 40 КЗоТ).

автор:Оксана Гузенко

Керівник вишу: особливості встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі

З ректором вишу укладено контракт. Чи потрібно погоджувати з розпорядником коштів призначення надбавки за складність і напруженість у роботі?

автор:Алла Литвин

Руководитель вуза: особенности установления надбавки за сложность и напряженность в работе

С ректором вуза заключен контракт. Нужно ли согласовывать с распорядителем средств назначения надбавки за сложность и напряженность в работе?

автор:Алла Литвин

Сумісництво: право на відпустку «на дітей» є, але за певних умов

На період з вересня 2016 року по травень 2017 року за строковим трудовим договором працевлаштована за сумісництвом працівниця (мати двох дітей віком до 15 років). Чи має вона право на відпустку «на дітей» за сумісництвом і за 2016 рік, і за 2017 рік? Чи впливає на надання відпустки «на дітей» за сумісниц­твом, якщо працівниця протягом року працювала за кількома неосновними місцями роботи (з трудової книжки цього не видно, якщо не внесено запис)?

автор:Олена Усенко

Совместительство: право на отпуск «на детей» есть, но при определенных условиях

На период с сентября 2016 года по май 2017 года по срочному трудовому договору трудоустроена по совместительству работница (мать двоих детей в возрасте до 15 лет). Имеет ли она право на отпуск «на детей» по совместительству и за 2016 год, и за 2017 год? Влияет ли на предоставление отпуска «на детей» по совместительству, если работница в течение года работала по нескольким неосновным местам работы (из трудовой книжки этого не видно, если не внесена запись)?

автор:Елена Усенко

Страницы