Зарегистрироваться на вебинар
×
  • +38 (044) 22 11 307, 38 (067) 572 00 85, +38 (067) 572 00 91

Оплата труда

Реформування оплати праці: МЗП = 3200 грн

(постанова КМУ від 28.12.2016 р. № 1037)

З 1 січня 2017 року набули чинності Закон № 1774 і Закон про держбюджет на 2017 рік. Завдяки цим законам МЗП з 2017 року підвищується вдвічі і становитиме 3200,00 грн.

автор:Неля Синько, Катерина Скрипкіна

Реформирование оплаты труда: МЗП = 3200 грн

(постановление КМУ от 28.12.2016 г. № 1037)

С 1 января 2017 года вступили в силу Закон № 1774 и Закон о госбюджете на 2017 год. Благодаря этим законам МЗП с 2017 года повышается вдвое и составит 3200,00 грн.

автор:Неля Синько, Екатерина Скрипкина

Працеоплатні новації – 2017

Законодавці взялися за зарплати трудящих. Як завжди, цілі озвучені благі. Але чи так добре все буде, як обіцяють депутати? Думки незалежних фахівців з цього питання розходяться. На наш погляд, реальних поліпшень в оплаті праці трудящим чекати не варто, а от у бухгалтерів із зарплати роботи точно додасться. Тож розглянемо, що саме очікує на нас у зв’язку з ухваленням Закону (законопроект № 5130), який у разі підписання Президентом набуде чинності вже 1 січня 2017 року (а ця дата вже не за горами).

автор:Катерина Скрипкіна

Трудооплатные новации – 2017

Законодатели взялись за зарплаты трудящихся. Как обычно, цели озвучены благие. Но так ли хорошо все будет, как обещают депутаты? Мнения независимых специалистов по данному вопросу расходятся. На наш взгляд, реальных улучшений в оплате труда трудящимся ждать не стоит, а вот у бухгалтеров по зарплате работы точно прибавится. Рассмотрим, что же именно ожидает нас в связи с принятием Закона (законопроект № 5130), который в случае подписания Президентом вступит в силу уже 1 января 2017 года (а эта дата уже не за горами).

автор:Екатерина Скрипкина

Виплати держслужбовцям виходячи з середнього заробітку: нововведення 2016 року

(лист Мінсоцполітики від 08.09.2016 р. № 1281/13/84-16, лист Мінсоцполітики від 07.10.2016 р. № 1383/13/84-16)

З 01.05.2016 р. держслужбовцям підвищено оклади й одночасно змінено структуру зарплати. Це означає, що при розрахунку середнього заробітку з травня 2016 року потрібно дотримуватися спецправил. Бажаєте знати більше? Необхідний матеріал перед вами!

автор:Віта Колісник, Яна Клиженко

Выплаты госслужащим исходя из среднего заработка: новшества 2016 года

(письмо Минсоцполитики от 08.09.02016 г. № 1281/13/84-16, письмо Минсоцполитики от 07.10.2016 г. № 1383/13/84-16)

С 01.05.2016 г. госслужащим повышены оклады и одновременно изменилась структура зарплаты. Это значит, что при расчете среднего заработка с мая 2016 года нужно соблюдать спецправила. Хотите знать больше? Необходимый материал перед вами!

автор:Вита Колесник, Яна Клыженко

Преміювання держслужбовців: легко і просто

(лист Мінсоцполітики від 12.09.2016 р. № 1296/13/84-16)

З 1 травня 2016 року поряд з підвищенням посадових окладів, держслужбовці залишилися без певних виплат. Але радує, що можливість отримати надбавку до зарплати у вигляді премії залишилася. Розберемося в нюансах преміювання держслужбовців «по-новому».

автор:Віта Колісник, Яна Клиженко

Премирование госслужащих: легко и просто

(письмо Минсоцполитики от 12.09.2016 г. № 1296/13/84-16)

С 1 мая 2016 года наряду с повышением должностных окладов, госслужащие остались без определенных выплат. Но радует, что возможность получить прибавку к зарплате в виде премии осталась. Разберемся в нюансах премирования госслужащих «по-новому».

автор:Вита Колесник, Яна Клыженко

Оплата праці в держслужбі: враховуємо «структурні» зміни 2016 року

(лист Мінсоцполітики від 23.09.2016 р. № 1346/13/84-16, лист Нацдержслужби від 15.09.2016 р. № 6247/13-16)

2016 рік став знаковим для працівників державної служби — набрав чинності новий спеціальний Закон, кардинально оновилися підзаконні акти, одночасно змінилася структура зарплати і підвищилися оклади... У цій статті ми узагальнили основну інформацію, що стосується оплати праці держслужбовців: просто, зручно і найнеобхідні­ше.

автор:Віта Колісник, Яна Клиженко

Оплата труда в госслужбе: учитываем «структурные» изменения 2016 года

(письмо Минсоцполитики от 23.09.2016 г. № 1346/13/84-16, письмо Нацгосслужбы от 15.09.2016 г. № 6247/13-16)

2016 год стал знаковым для работников государственной службы — вступил в силу новый специальный Закон, кардинально обновились подзаконные акты, одновременно изменилась структура зарплаты и повысились оклады... В этой статье мы обобщили основную информацию, касающуюся оплаты труда госслужащих: просто, удобно и по делу.

автор:Вита Колесник, Яна Клыженко

Страницы