Зарегистрироваться на вебинар
×
  • +38 (044) 22 11 307, 38 (067) 572 00 85, +38 (067) 572 00 91

Судебная практика

Матвідповідальність працівників — одкровення служителів Феміди (частина 6): договір про повну матеріальну відповідальність

Колеги, сьогодні ми продовжимо знайомство з темою притягнення працівників до матеріальної відповідальності. І на черзі питання, пов’язані з укладенням договорів про повну матеріальну відповідальність: коли і з ким їх можна укладати, наслідки порушень при їх укладенні тощо.

автор:Віктор Сахаров

Матответственность работников — откровения служителей Фемиды (часть 6): договор о полной материальной ответственности

Коллеги, сегодня мы продолжим знакомство с темой привлечения работников к материальной ответственности. И на очереди вопросы, связанные с заключением договоров о полной материальной ответственности: когда и с кем их можно заключать, последствия нарушений при их заключении и т. п.

автор:Виктор Сахаров

Штраф за підприємство заплатить бухгалтер?

Приводом для написання матеріалу стало таке запитання читача: «Підприємство оштрафували на 510,00 грн згідно з п. 119.2 ПКУ за подану з помилками форму № 1ДФ. Чи можна перекласти (стягнути) цей штраф на вин­ного в неправильному заповненні бухгалтера?» Відповідаємо на це запитання, зважаючи на думку судів.

автор:Ганна Храмова

Штраф за предприятие заплатит бухгалтер?

Поводом для написания материала стал такой вопрос читателя: «Предприятие оштрафовали на 510,00 грн согласно п. 119.2 НКУ за поданную с ошибками форму № 1ДФ. Можно ли переложить (взыскать) данный штраф на виновного в неправильном заполнении бухгалтера?» Отвечаем на этот вопрос, учитывая мнение судов.

автор:Анна Храмова

Матвідповідальність працівників — одкровення служителів Феміди (частина 5): причина і наслідок як умова матвідповідальності

Ми продовжуємо знайомити вас з нюансами притягнення працівників до матеріальної відповідаль­ності. І сьогод­ні ми обговоримо ще один елемент, який є обов’язковою умовою для такого притягнення, — причинн­о-наслідковий зв’язок між порушенням і шкодою, заподіяною роботодавцю.

автор:Віктор Сахаров

Матответственность работников — откровения служителей Фемиды (часть 5): причина и следствие как условие матответственности

Мы продолжаем знакомить вас с нюансами привлечения работников к материальной ответственности. И сегодн­я мы обсудим еще один элемент, который является обязательным условием для такого привлечени­я, — причинно-следственную связь между нарушением и ущербом, причиненным работодателю.

автор:Виктор Сахаров

Матвідповідальність працівників — одкровення служителів Феміди (частина 4): вина та її форми

(постанова пленуму ВССУ від 11.12.2015 р. № 12 (витяг з пункту 4))

Ми продовжуємо цикл матеріалів, присвячених притягненню працівників до матеріальної відповідальності. Основою для цього, як і в попередніх статтях цього циклу, є постанова № 12.

автор:Віктор Сахаров

Матответственность работников — откровения служителей Фемиды (часть 4): вина и ее формы

(постановление пленума ВССУ от 11.12.2015 г. № 12 (извлечение из пункта 4))

Мы продолжаем цикл материалов, посвященных привлечению работников к материальной ответственности. Основой для этого, как и в предыдущих статьях данного цикла, служит постановление № 12.

автор:Виктор Сахаров

Матвідповідальність працівників — одкровення служителів Феміди (частина 3): пряма дійсна шкода

Колеги, на жаль, травневі свята позаду...

автор:Віктор Сахаров

Матответственность работников — откровения служителей Фемиды (часть 3): прямой действительный ущерб

Коллеги, увы, майские праздники позади...

автор:Виктор Сахаров

Страницы