• +38 (044) 22 11 307, +38 (067) 571 01 21, +38 (050) 339 17 09

Документи та коментарі

Інспекційні відвідування: що перевіряють, направлення на перевірку, запис до Журналу перевірок. Думка Держпраці

(коментар до листа Держпраці від 18.08.2017 р. № 8573/4.1/4.1-ДП-17)
автор:Людмила Линник

Инспекционные посещения: что проверяют, направление на проверку, запись в Журнал проверок. Мнение Гоструда

(комментарий к письму Гоструда от 18.08.2017 г. № 8573/4.1/4.1-ДП- 17)
автор:Людмила Линник

«Декретні» обмеження: що було, що буде, чим серце заспокоїться...

(коментар до листа Мінсоцполітики від 18.05.2017 р. № 254/0/86-17/273 та листа ФСС від 01.09.2017 р. № ­5.1-27-241)
автор:Катерина Скрипкіна

«Декретные» ограничения: что было, что будет, чем сердце успокоится…

(комментарий к письму Минсоцполитики от 18.05.2017 г. № 254/0/86-17/273 и письму ФСС от 01.09.2017 г. № 5.1-27-241)
автор:Екатерина Скрипкина

Подаємо заяву-розрахунок по-новому: неофіційне оновлення

(коментар до листа ФСС від 07.09.2017 р. № 5.2-28-343)
автор:Катерина Скрипкіна

Подаем заявление-расчет по-новому: неофициальное обновление

(комментарий к письму ФСС от 07.09.2017 г. № 5.2-28-343)
автор:Екатерина Скрипкина

Зміни в Інструкції про службові відрядження: у ногу із часом

(коментар до наказу МФУ від 28.07.2017 р. № 669)
автор:Віта Макаренко

Изменения в Инструкции о служебных командировках: в ногу со временем

(комментарий к приказу МФУ от 28.07.2017 г. № 669)
автор:Вита Макаренко

Чи повинен сумісник повідомляти про звільнення з основного місця роботи? Відповідає Мінсоцполітики

(коментар до листа Мінсоцполітики від 09.06.2017 р. № 294/0/22-17/134)

Працівник-сумісник не повідомив про звільнення з основного місця роботи і продовжує працювати за сумісництвом. Або повідомив про таке звільнення через певний проміжок часу. Чи є за це відповідальність? Як повинен діяти роботодавець за сумісництвом, дізнавшись про звільнення працівника з основ­ного місця роботи? На ці запитання відповіло Мінсоцполітики у коментованому листі.

автор:Людмила Линник

Должен ли совместитель сообщать об увольнении с основного места работы? Отвечает Минсоцполитики

(комментарий к письму Минсоцполитики от 09.06.2017 г. № 294/0/22-17/134)

Работник-совместитель не сообщил об увольнении с основного места работы и продолжает работать по совместительству. Или сообщил о таком увольнении через некоторый промежуток времени. Есть ли за это ответственность? Как должен действовать работодатель по совместительству, узнав об увольнении работника с основного места работы? На эти вопросы ответило Минсоцполитики в комментируемом письме.

автор:Людмила Линник

Сторінки