• +38 (044) 22 11 307, +38 (067) 571 01 21, +38 (050) 339 17 09

Кадрові питання

Стажування. Розставляємо крапки над «і»

автор:Олена Коновалова, Яна Ярошенко

Стажировка. Расставляем точки над «і»

автор:Елена Коновалова, Яна Ярошенко

Трудовий чи цивільно-правовий договір: муки вибору

(лист Мінсоцполітики від 23.05.2017 р. № 10620/0/2-17/13)

Спокуса роботодавця укласти цивільно-правовий договір замість трудового договору дуже велика. Адже цивільно-правові відносини «простіші» за трудові, оскільки породжують набагато менше коло обов’язків з боку замовника. Це і приваблює українських роботодавців, які прагнуть мінімізувати витрати на оплату праці й уникнути трудових спорів. Проте попри існуючу думку, трудовий і цивільно-правовий договір — не синонімічні поняття. Важлива не форма, а суть відносин — саме це матиме вирішальне значення, якщо за справу візьмуться контролери або суд.

автор:Катерина Скрипкіна

Трудовой или гражданско-правовой договор: муки выбора

(письмо Минсоцполитики от 23.05.2017 г. № 10620/0/2-17/13)

Соблазн работодателя заключить гражданско-правовой договор вместо трудового договора весьма велик. Ведь гражданско-правовые отношения «проще» трудовых, поскольку порождают гораздо меньший круг обязанностей со стороны заказчика. Это и привлекает украинских работодателей, которые стремятся минимизировать расходы на оплату труда и избежать трудовых споров. Но, несмотря на бытующее мнение, трудовой и гражданско-правовой договор — не синонимичные понятия. Важна не форма, а суть отношений — именно это будет иметь решающее значение, если за дело возьмутся контролеры или суд.

автор:Екатерина Скрипкина

Особливості внесення до трудової книжки запису про навчання

автор:Ігор Биць

Особенности внесения в трудовую книжку записи об учебе

автор:Игорь Быць

Звільнення у разі порушення роботодавцем трудових прав працівника

автор:Ігор Биць

Увольнение в случае нарушения работодателем трудовых прав работника

автор:Игорь Быць

Атестація кадрів: шлях для звільнення чи для кар’єри?

автор:Олександр Носіков

Аттестация кадров: путь для увольнения или для карьеры?

автор:Александр Носиков

Сторінки