• +38 (044) 22 11 307, +38 (067) 571 01 21, +38 (050) 339 17 09

Судова практика

Проблемні питання застосування договорів ЦПХ: огляд судової практики

Наразі почастішали випадки, коли роботодавці, окрім трудових договорів, укладають з працівниками договори ЦПХ. Це особливо актуально, коли працівник потрібен для виконання конкретної роботи у визначений строк і оформляти повноцінні трудові відносини для досягнення цієї мети недоцільно. Із матеріалів на с. 18 і с. 46 ви дізналися про те, чи всі види робіт може виконувати фізична особа за таким договором, чи може він укладатися на невизначений строк, якими є відмінності цих договорів і чи можна трудові відносини «підмінити» цивільно-правовими. А аналіз судової практики з цього питання наведемо далі.

автор:Людмила Линник

Проблемные вопросы применения договоров ГПХ: обзор судебной практики

На сегодняшний день участились случаи, когда работодатели, помимо трудовых договоров, заключают с работниками договоры ГПХ. Это особенно актуально, когда работник нужен для выполнения конкретной работы в определенный срок и оформлять полноценные трудовые отношения для достижения этой цели нецелесообразно. Из материалов на с. 18 и с. 46 вы узнали о том, все ли виды работ может выполнять физическое лицо по такому договору, может ли он заключаться на неопределенный срок, каковы отличия этих договоров и можно ли трудовые отношения «подменить» гражданско-правовыми. А анализ судебной практики по этому вопросу приведем далее.

автор:Людмила Линник

Матвідповідальність працівників — одкровення служителів Феміди (частина 7): колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

автор:Людмила Линник

Матответственность работников — откровения служителей Фемиды (часть 7): коллективная (бригадная) материальная ответственность

автор:Людмила Линник

Працівник хворіє понад чотири місяці. Коли можна звільняти?

автор:Людмила Линник

Работник болеет свыше четырех месяцев. Когда можно увольнять?

автор:Людмила Линник

Атестація працівників: типові помилки роботодавця — враховуємо судову практику

автор:Людмила Линник

Аттестация работников: типовые ошибки работодателя — учитываем судебную практику

автор:Людмила Линник

Сторінки